Tuyển dụng

Nhân Viên Sale Tour Du Lịch

Tìm kiếm và mở rộng quan hệ khách hàng mới. Phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Chịu trách nhiệm báo giá chương trình dưa theo yêu cầu của khách hàng...


Nhân Viên Kinh Doanh Và Điều Hành Tour Outbound , Inbound

Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch, tham vấn đưa công ty đạt mục tiêu doanh số. Làm việc theo sự phân công nhưng có khả năng đề xuất cải tiến / nâng cao chất lượng công việc...


0988.095.446