Nếu tự tổ chức, không rõ chúng tôi phải xoay sở ra sao cho chuyến đi!

01:09 23/1/19

Cảm ơn bạn Hà bên Điều hành tour của VITRAVEL và bạn Danh Hướng dẫn viên đã nhiệt tình, chu đáo hỗ trợ đoàn khi mắc kẹt tại Cô Tô. Nếu tự tổ chức, không rõ chúng tôi phải xoay sở ra sao cho chuyến đi lần này.

Cảm ơn bạn Hà bên Điều hành tour của VITRAVEL và bạn Danh Hướng dẫn viên đã nhiệt tình, chu đáo hỗ trợ đoàn khi mắc kẹt tại Cô Tô. Nếu tự tổ chức, không rõ chúng tôi phải xoay sở ra sao cho chuyến đi lần này.

0988.095.446